Ostatní

  • : Function ereg() is deprecated in /hosting/www/nelatko.cz/itchy/opossum/includes/file.inc on line 647.
  • : Function ereg() is deprecated in /hosting/www/nelatko.cz/itchy/opossum/includes/file.inc on line 647.
  • : Function ereg() is deprecated in /hosting/www/nelatko.cz/itchy/opossum/includes/file.inc on line 647.

Jak se můžu stát uživatelem Studijního a informačního centra ČZU v Praze?

Můžu využívat služby SIC, i když nejsem studentem ČZU?

Jaký je rozdíl mezi studentskou kartou ČZU a kartou ISIC?

Kde lze získat kartu ISIC?

Jaké služby mi SIC nabízí?

Jaké jsou přihlašovací údaje ke vstupu do mého čtenářského konta v on-line katalogu SIC?

 

Jak se můžu stát uživatelem Studijního a informačního centra ČZU v Praze?

Studenti a zaměstnanci ČZU v Praze pro vstup do Studijního a informačního centra (dále jen SIC) využívají svou studentskou, resp. zaměstnaneckou kartu. Před prvním využitím výpůjčních služeb je nutné registrovat se u tzv. výpůjčního protokolu (tj. místo v přízemí SIC, kde se vypůjčují a vracejí knihy).

Můžu využívat služby SIC, i když nejsem studentem ČZU?

Ano. Knihovní řád SIC má zavedenou kategorii tzv. externího uživatele. Výpůjční služby u této kategorie uživatelů jsou omezeny pouze na prezenční, tj. publikace je možné si vypůjčit ke studiu ve studovnách SIC.

Jaký je rozdíl mezi studentskou kartou ČZU a kartou ISIC?

Obě karty zaručují studentům ČZU možnost využívání služeb, které jim univerzita nabízí - tj. služby Studijního a informačního centra, studentské menzy, počítačových učeben apod. Karta ISIC zároveň platí jako mezinárodní studentská karta, která je uznávaná v mnoha zemích světa a může svému držiteli přinést slevu na různé služby (hotely, letenky, jízdenky, restaurace) či zboží. Karta ISIC muí být každoročně opatřena novou validační známkou. Bez ní nárok na slevy zaniká.

Kde lze získat kartu ISIC?

Kartu ISIC (stejně jako Studentskou kartu ČZU) je možné získat v budově Studijního a informačního centra(SIC). Poplatek za novou kartu/validační známku je třeba zaplatit ve studentské pokladně v přízemí SIC. V 1. patře SIC jsou studenti fotografováni a jsou jim vydávány karty, resp. validační známky.

Jaké služby mi SIC nabízí?

SIC funguje stejně jako jakákoliv jiná univerzitní knihovna. Svým uživatelům nabízí všechny základní knihovnické a informační služby. K těm patří zejména služby výpůjční (a to i meziknihovní), služby studoven a čítáren, rešeršní a konzultační služby a služby informačního vzdělávání. Samozřejmostí je přístup k internetu v počítačových studovnách. K dispozici je i wifi připojení v celé budově SIC. Dále jsou to služby kopírovací, možnost skenování a využívání tiskáren. V budově SIC si studentimohou vyzvednout studentskou, resp. ISIC kartu, ve studentské pokladně si mohou koupit jízdenku AMSBUS nebo kupón na pražskou hromadnou dopravu. Ke zpříjemnění návštěvy na SIC slouží kavárna, příp. automaty na teplé nápoje a drobné občerstvení.

 

Jaké jsou přihlašovací údaje ke vstupu do mého čtenářského konta v on-line katalogu SIC?

Do katalogu použijte přihlašovací jméno a heslo, které používáte do aplikace Hroch. Případně můžete v katalogu pracovat i jako "host" (v tomto případě však nemůžete pracovat s historií vašich čtenářských výpůjček, ale pouze vyhledávat).