Knihovny

  • : Function ereg() is deprecated in /hosting/www/nelatko.cz/itchy/opossum/includes/file.inc on line 647.
  • : Function ereg() is deprecated in /hosting/www/nelatko.cz/itchy/opossum/includes/file.inc on line 647.
  • : Function ereg() is deprecated in /hosting/www/nelatko.cz/itchy/opossum/includes/file.inc on line 647.

Zde nalezntete několik základních informací o druzích a typech knihoven v ČR.

1) veřejné knihovny - poskytují veřejné knihovnické a informační služby
a) obecní, městské, krajské a národní knihovny - knihovny s
univerzálním knihovním fondem, někdy se speciální sbírkou vztahující se
k určitému místu, regionu.
- patří sem např. Národní knihovna ČR, Moravská zemská knihovna v Brně, jednotlivé krajské knihovny...

b) specializované knihovny - knihovny se specializovaných
knihovním fondem tištěných i elektronických dokumentů, zaměřené na
jednotlivé obory
- knihovny technické, lékařské, právnické, pedagogické, zemědělské, potravinářské, muzejní atd., knihovny Akademie věd ČR


2) vysokoškolské knihovny
- knihovny se specializovaným fondem tištěných i elektronických zdrojů, zaměřené na zabezpečení vyučovaných oborů
- tyto knihovny mohou být rozděleny na další části (fakultní a katederní knihovny)


3) specializované knihovny
umístěné v neveřejných
objektech - knihovny se specializovaným fondem tištěných i
elektronických zdrojů, služby poskytují většinou v rámci své organizace
(instituce), pro ostatní zájemce z řad veřejnosti v souladu se svými
pravidly, která mohou být uveřejněna v knihovním řádu
- knihovny výrobních a obchodních organizací, výzkumných ústavů, nemocnic, atd.


4) školní knihovny
- knihovny pro žáky a učitele na základní, střední nebo vyšší odborné škole, zřizované a udržované z rozpočtu školy