Dělení databází

  • : Function ereg() is deprecated in /hosting/www/nelatko.cz/itchy/opossum/includes/file.inc on line 647.
  • : Function ereg() is deprecated in /hosting/www/nelatko.cz/itchy/opossum/includes/file.inc on line 647.
  • : Function ereg() is deprecated in /hosting/www/nelatko.cz/itchy/opossum/includes/file.inc on line 647.

Existuji tyto základní typy databází:


a) bibliografické
- databáze přinášející základní informace o primárních dokumentech (tzn. o dokumentech obsahujících plný text) formou bibliografického záznamu (autor, název článku, název časopisu, rok vydání aj.) v současnosti většinou doplněného abstraktem. Nenalezneme v nich tedy plné texty
dokumentů. Bibliografická databáze nejčastěji sleduje odborné časopisy, a její záběr je v řádu stovek až tisíců titulů. Rešerše v takovéto databázi může přinést přehled o problematice a je podkladem pro získání plných textů článků.


b) plnotextové
- poskytuje bibliografické záznamy a také některé plné texty. Tyto databáze uveřejňují pouze některé plné texty, u mnoha zajímavých článků je z důvodu licenční politiky vydavatele k dispozici pouze abstrakt. Dalším omezením může být tzv. embargo – smluvní zpožďování aktuálních čísel časopisů často i o více než půl roku.

Existují i databáze různých odborných publikací (např. Knovel), nebo databáze časopisů, zveřejňovaná přímo jejich vydavatelem (např. Springer LINK), kde výše uvedená omezení nejsou.


c) faktografické
- shromažďuje statistiky a další data, která jsou využitelná pro výzkum. Často jde o chemické databáze (např. přehled sloučenin) nebo o databáze ekonomické ekonomické ukazatele, statistiky EUROSTAT apod.).


d) citační
- databáze obsahující bibliografické údaje včetně abstraktů a citace prací z celého světa vzniklých v oblasti výzkumu a vývoje.